مجتمع مسکونی افرا رشت
مجتمع مسکونی افرا در منطقه گلسار رشت واقع شده و توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان ساخته و تکمیل گردیده است.

مساحت زمین: 7460 متر مربع

تعداد واحد مسکونی: 156 واحد

تعداد واحد فروش رفته: 149 واحد

تعداد بلوک: 4 بلوک

تعداد طبقات: 6، 7 و 8 طبقه روی پیلوت

نوع اسکلت: فلزی + سقف کامپوزیت

نوع نما: ترکیب سنگ و کنتیکس

سیستم سرمایش: کولر گازی

سیستم گرمایش: موتورخانه مرکزی

تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت: 54 واحد 49 الی 57.5 متری

تعداد واحدهای 2 خوابه و مساحت: 87 واحد 94 الی 96 متری

تعداد واحدهای 3 خوابه و مساحت: 20 واحد 125 الی 163 متری

مساحت زیربنای مفید: 16927 متر مربع

مساحت زیربنای کل: 20720 متر مربع