مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1390 به بهره برداری رسیده است.

طراحی مجتمع مسکونی زیتون اصفهان، در سال ۱۳۷۸ خورشیدی و به منظور اسکان ۵۰۰ خانوار، در خیابان رزمندگان اصفهان صورت گرفت و در نهایت ساخت آن پس از بررسی‌های بسیار در سال ۱۳۸۰ خورشیدی کلید خورد. مجتمع مسکونی زیتون اصفهان در زمینی به سماحت ۳۲۰۰۰ متر مربع و با زیربنایی ۷۳۸۰۰ متری ساخته شده است که آن را در زمره بزرگترین پروژه‌های اجرا شده در شهر اصفهان قرار می‌دهد.طراحی هلالی شکل سردر اصلی مجتمع مسکونی زیتون به عنوان سمبل این مجتمع مسکونی، خود  یکی از الگوهای طراحی مدرن به شمار می‌رود.

شماره تماس:

031-32209921

021-2931

32000
73800
9
491
71682
0
0
0
0
0
491
491
ساختمان هیات مدیره
محوطه‌ اختصاصی
محل بازی کودکان
سالن اجتماعات
آنتن مرکزی
محل استقرار نگهبان