مجتمع مسکونی ناز کرج
این پروژه در شهر کرج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1381 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی ناز کرج
مجتمع مسکونی ناز از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که در 10 بلوک 4 طبقه درشهر کرج شهرک ناز ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نشانی شرکت: تهران، میدان مادر، ابتدای بلوار میرداماد، نبش خیابان آریتا

 نشانی پروژه: کرج، فردیس، کانال غربی، خ موتور آب، شهرک ناز
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 9694 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 13306 مترمربع
تعداد واحد: 152
تعداد بلوک: 10 
تعداد طبقه: 4
نوع نما: آجر