مجتمع مسکونی گلشن مارلیک
این پروژه در شهر کرج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1379 به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی گلشن مارلیک
مجتمع مسکونی گلشن از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که در 24 بلوک 5 طبقه ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نشانی شرکت: تهران، میدان مادر، ابتدای بلوار میرداماد، نبش خیابان آریتا

 نشانی پروژه: کرج، مارلیک، خ دکتر حسابی، خ شیوا
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 22963 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 27410 مترمربع
تعداد واحد: 306
تعداد بلوک: 24 
تعداد طبقه: 5
نوع نما: آجر