مجتمع مسکونی ارغوان تهران
این پروژه در شهر تهران توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال1377 به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی ارغوان
مجتمع مسکونی ارغوان از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که در یک بلوک 5 طبقه و در 25 واحد ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نشانی شرکت: تهران، میدان مادر، ابتدای بلوار میرداماد، نبش خیابان آریتا

 نشانی پروژه: خ ولنجک، خ هفدهم

مشخصات پروژه

مساحت زمین: 3426 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 5469 مترمربع
تعداد واحد: 25
تعداد بلوک: 1
تعداد طبقه: 5
نوع نما: آجر سه سانتی