پروژه مسکونی نیلوفر اندیشه
این پروژه در شهر کرج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1383 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی نیلوفر اندیشه
مجتمع مسکونی نیلوفر از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که در 7 بلوک 4 طبقه ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نشانی شرکت: تهران، میدان مادر، ابتدای بلوار میرداماد، نبش خیابان آریتا

 نشانی پروژه: اندیشه، فاز 2، بلوار نیلوفر
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 7000 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 9000 مترمربع
تعداد واحد: 110
تعداد بلوک: 7 
تعداد طبقه: 4
نوع نما: آجر  و سنگ