مجتمع تجاری گلستان اندیشه
این پروژه در شهر اندیشه کرج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به بهره برداری رسیده است.
مجتمع تجاری گلستان اندیشه
مجتمع تجاری گلستان از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که در 40 واحد ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نشانی شرکت: تهران، میدان مادر، ابتدای بلوار میرداماد، نبش خیابان آریتا

 نشانی پروژه: اندیشه، فاز 2، بلوار نیلوفر، مجتمع تجاری گلستان
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 983 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 1900 مترمربع
تعداد واحد: 40
تعداد بلوک: - 
تعداد طبقه: 1
نوع نما: آجر و سنگ