مجتمع مسکونی مینا پردیس
این پروژه مشتمل بر 240 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1385به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:240

مساحت زیربنای کل:25000

سال تکمیل:1385


 

 

مجتمع مسکونی مینا پردیس
مجتمع مسکونی مینا از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در 27 بلوک ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

نشانی شرکت: شهر جدید پردیس، فاز 3، انتهای خ معلم

 نشانی پروژه: شهر جدید پردیس
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 19750 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 24653 مترمربع
تعداد واحد: 240
تعداد بلوک: 27 
تعداد طبقه: -