مجتمع مسکونی لادن سمنان
این پروژه در شهر سمنان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1379به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:364

مساحت زیربنای کل:47994

سال تکمیل:1378