مجتمع مسکونی نیلوفر سمنان
این پروژه در شهر سمنان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1383به بهره برداری رسیده است

 

 

مجتمع مسکونی نیلوفر سمنان
مجتمع مسکونی نیلوفر از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در 6 بلوک 4 طبقه ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

نشانی شرکت: شهر جدید پردیس، فاز 3، انتهای خ معلم

 نشانی پروژه: سمنان
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 9778 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 11018 مترمربع
تعداد واحد: 170
تعداد بلوک: 6 
تعداد طبقه: 4


 

 

9778
11018
6
4
170
دارد
دارد