مجتمع مسکونی پگاه بندرعباس
این پروژه در شهر بندر عباس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1375 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی پگاه بندرعباس

این پروژه در شهر بندرعباس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1375به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
نشانی: بندرعباس
 مساحت زمین  11472 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  126 واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی سیمانی
 سیستم گرمایش آبگرمکن
 سیستم سرمایش کولر گازی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  8827 متر مربع
زیر بنای کل 11485 متر مربع