ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمان
این پروژه در شهر کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1386به بهره برداری رسیده است
 
ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمان

این پروژه در شهر کیش توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1382به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
نشانی: کرمان
 مساحت زمین  1463 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات 
 نوع اسکلت و سقف
 نماسازی
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  متر مربع
زیر بنای کل 4300 متر مربع