مجتمع مسکونی لاله مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی لاله مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1374به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  8000 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  136 واحد
 تعداد بلوک  4 بلوک
 تعداد طبقات  9 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی قطعات پیش ساخته
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  16552 متر مربع
زیر بنای کل 20419 متر مربع