مجتمع مسکونی میلاد مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی میلاد مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  9303 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  149 واحد
 تعداد بلوک  9 بلوک
 تعداد طبقات   5 و 7طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجر ی
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  20940متر مربع
زیر بنای کل 28084 متر مربع