مجتمع مسکونی زنبق مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی زنبق مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  4068 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  80 واحد
 تعداد بلوک  5 بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجر و سیمان
 سیستم گرمایش آبگرمکن
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  4262 متر مربع
زیر بنای کل 4800 متر مربع