مجتمع مسکونی گلایل مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1376 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی گلایل مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1376به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  9295 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  160 واحد
 تعداد بلوک  10 بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجر و سیمان
 سیستم گرمایش آبگرمکن
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  8524 متر مربع
زیر بنای کل 9600 متر مربع