مجتمع مسکونی کیان مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1386 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی کیان مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1386به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  5500 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  80 واحد
 تعداد بلوک  10 بلوک
 تعداد طبقات  5طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجر و سنگ
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  10000 متر مربع
زیر بنای کل 13306 متر مربع