مجتمع مسکونی سبحان مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1384 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی سبحان مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1389به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  4856 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  165 واحد
 تعداد بلوک  3 بلوک
 تعداد طبقات  7،8،9 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجر و سنگ
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  12312 متر مربع
زیر بنای کل 18638 متر مربع