مجتمع مسکونی بینالود مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1387 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی بینالود مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1387به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  38866 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  626 واحد
 تعداد بلوک  75 بلوک
 تعداد طبقات  4،5،6 طبقه
 نوع اسکلت و سقف قالب تونلی
 نماسازی آجر و سنگ
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  41386 متر مربع
زیر بنای کل 56688 متر مربع