ساختمان سرپرستی بانک مسکن مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال 1376به بهره برداری رسیده است
 
ساختمان سرپرستی بانک مسکن مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1375به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  1000 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات  9 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی سنگ - شیشه
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  متر مربع
زیر بنای کل 5504 متر مربع