ساختمان سرپرستی بانک مسکن زاهدان
این پروژه در شهر زاهدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال1386به بهره برداری رسیده است
 
ساختمان سرپرستی بانک مسکن زاهدان

این پروژه در شهر زاهدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1386به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: زاهدان
 مساحت زمین  1054 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات  7 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی سنگ - شیشه
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  متر مربع
زیر بنای کل 4973 متر مربع