مجتمع مسکونی سحر اراک
این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1375 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی سحر  اراک

این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1376به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
نشانی: اراک
 مساحت زمین  19617 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  252 واحد
 تعداد بلوک  14بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  12483 متر مربع
زیر بنای کل 15588متر مربع