مجتمع مسکونی پرستو اراک
این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1387 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی پرستو اراک

این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1387به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
نشانی: اراک
 مساحت زمین 8232 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  124 واحد
 تعداد بلوک  9بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف
 نماسازی آجر نما
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  8690 متر مربع
زیر بنای کل 13272 متر مربع