مجتمع مسکونی ابریشم رشت
این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1375 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی ابریشم رشت

این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1375به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: رشت
 مساحت زمین    12520متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  248 واحد
 تعداد بلوک  31 بلوک
 تعداد طبقات  5 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی کنیتکس
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولرگازی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  20553 متر مربع
زیر بنای کل 24265 متر مربع