مجتمع مسکونی گلسار رشت
این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1377به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی گلسار رشت

این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1377به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: رشت
 مساحت زمین    6886 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  84 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات  7 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی کنیتکس
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولرگازی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  8612متر مربع
زیر بنای کل 11340متر مربع