مجتمع مسکونی نارنج انزلی
این پروژه در شهر انزلی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1386 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی نارنج انزلی

این پروژه در شهر انزلی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1386به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: انزلی
 مساحت زمین 10371متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  92 واحد
 تعداد بلوک  8 بلوک
 تعداد طبقات  7 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی مرکزی
 سیستم سرمایش اسپلیت
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  8000 متر مربع
زیر بنای کل 9480 متر مربع