مجتمع مسکونی ترنج انزلی
این پروژه در شهر انزلی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1381به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی ترنج انزلی

این پروژه در شهر انزلی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن  گیلان در سال 1381به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: انزلی
 مساحت زمین  8267 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  134 واحد
 تعداد بلوک  7 بلوک
 تعداد طبقات  6 طبقه
 نوع اسکلت و سقف
 نماسازی سنگ و نمای سیمانی
 سیستم گرمایش رادیاتور شومینه
 سیستم سرمایش کولرگازی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  9500 متر مربع
زیر بنای کل 12274 متر مربع