مجتمع مسکونی پردیسان رشت
این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1380 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی پردیسان رشت

این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1380به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: رشت
 مساحت زمین  108806متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  632 واحد
 تعداد بلوک  17 بلوک
 تعداد طبقات  6 طبقه
 نوع اسکلت و سقف قالب تونلی
 نماسازی سیمانی
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولرگازی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  64182 متر مربع
زیر بنای کل 93949 متر مربع