ساختمان سرپرستی بانک مسکن رشت
این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.
 
ساختمان سرپرستی بانک مسکن رشت

این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1384به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
نشانی: رشت
 مساحت زمین    600 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی 
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات 7 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی سنگ نما
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  3058 متر مربع
زیر بنای کل 4383 متر مربع