مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
این پروژه در شهر بابلسر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1374به بهره برداری رسیده است.

  

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی دریا چالوس از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال است که در 20 بلوک 5 طبقه و 148 واحد در بابلسر ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

نشانی شرکت: مازندران، ساری، خیابان نهضت، نبش عاشقان، پلاک 62

 نشانی پروژه: بابلسر، بلوار ساحلی، روبروی پارکینگ 5
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 30000 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 16155 مترمربع
تعداد واحد مسکونی: 182
تعداد بلوک: 18
تعداد طبقات: 16 طبقه روی همکف
  نوع اسکلت و سقف: بتنی
نماسازی: سیمانی
 سیستم گرمایش: موتورخانه مرکزی
 سیستم سرمایش: کولر گازی