مجتمع مسکونی فریدونکنار
این پروژه در شهر فریدونکنار توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1385 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی فریدونکنار

این پروژه در شهر فریدونکنار توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1385به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
نشانی: فریدونکنار
 مساحت زمین    163885متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  192 واحد
 تعداد بلوک  8 بلوک
 تعداد طبقات  6 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی سیمانی
 سیستم گرمایش  اسپلیت یونیت
 سیستم سرمایش اسپلیت یونیت
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  16000متر مربع
زیر بنای کل 20248 متر مربع