مجتمع مسکونی مرجان آمل
این پروژه در شهر آمل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1374 به بهره برداری رسیده است.
 

  

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال است که در 10 بلوک 5 طبقه و 160 واحد در بابلسر ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

نشانی شرکت: مازندران، ساری، خیابان نهضت، نبش عاشقان، پلاک 62

 نشانی پروژه: آمل، میدان قائم، روبروی آموزش و پرورش
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 13000 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 19638 مترمربع
تعداد واحد مسکونی: 160
تعداد بلوک:10 
تعداد طبقات: 5 طبقه روی همکف
  نوع اسکلت و سقف: فلزی
نماسازی: سیمانی
 سیستم گرمایش: موتورخانه مرکزی