مجتمع مسکونی بهاران سنندج
این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1376 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی بهاران سنندج

این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1376 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: سنندج
 مساحت زمین    39800 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  202 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات  2 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش بخاری گازی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  20627 متر مربع
زیر بنای کل 25082 متر مربع