مجتمع مسکونی نسیم سنندج
این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1381به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی نسیم سنندج

این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1381 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: سنندج
 مساحت زمین    16286 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  192 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجر و سیمان
 سیستم گرمایش بخاری گازی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  14853 متر مربع
زیر بنای کل 16608متر مربع