مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه

این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: کرمانشاه
 مساحت زمین    52472 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  341 واحد
 تعداد بلوک  29 بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی سیمان کرکره ای +آجری
 سیستم گرمایش پکیج یونیت
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  23958 متر مربع
زیر بنای کل 30565 متر مربع