مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1380 به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه

این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: کرمانشاه
 مساحت زمین    4585 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  90 واحد
 تعداد بلوک  5 بلوک
 تعداد طبقات  5 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  6310 متر مربع
زیر بنای کل 7710 متر مربع