مجتمع مسکونی فردیس همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی فردیس همدان

این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: همدان
 مساحت زمین    30423 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  264 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات 4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف ترکیب آجر و سنگ
 نماسازی
 سیستم گرمایش بخاری گازی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  20777 متر مربع
زیر بنای کل 23351 متر مربع