مجتمع مسکونی جولان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی جولان همدان

این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: همدان
 مساحت زمین    5850 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  99 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش کولر گازی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  7100
زیر بنای کل 7981