برج اداری، تجاری پاستور همدان
این پروژه در خیابان پاستور شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب احداث و در سال 1376 به بهره برداری رسیده است. این مجتمع، یکی از شاخص‌ترین ساختمان‌های شهر همدان است و در تمام شهر از آن به خوش‌نامی یاد می‌شود.
 
برج اداریتجاری پاستور همدان، 

این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1376به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: همدان
 مساحت زمین    1224
 تعداد واحد مسکونی 
 تعداد بلوک  1
 تعداد طبقات 13
 نوع اسکلت و سقف
                  نماسازی ترکیب سنگ و شیشه
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید 
زیر بنای کل 10960