سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه
ساختمان سرپرستی بانک مسکن در کرمانشاه یکی از زیباترین ساختمان های سرپرستی بانک مسکن در کشور است که با معماری خارق العاده، بسیار چشم نواز است. این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382 به بهره برداری رسیده است.
 
سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه

این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: کرمانشاه
 مساحت زمین    600
 تعداد واحد مسکونی 
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات
 نوع اسکلت و سقف
 نماسازی
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید 
زیر بنای کل 5750