سرپرستی بانک مسکن همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.
 
سرپرستی بانک مسکن همدان

این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1384 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: همدان
 مساحت زمین   
 تعداد واحد مسکونی 
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات
 نوع اسکلت و سقف 
 نماسازی
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید 
زیر بنای کل