مقالات

برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه 2

 ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
  فایلهای مرتبط
همانطور که دربخش اول شرح داده شد برنامه ریزی(PROGRAMMING) بعنوان یک علم که کاربرد آن در تمام صحنه های زندگی قابل لمس است مورد استفاده قرارمیگیرد. یکی از مهمترین کاربردهای این علم امروزه در صنایع است که نرم افزارهای مختلفی بابت این امر توسط شرکتهای تولیدکننده تهیه گردیده که مهمترین آنان دو نرم افزار Microsoft Project (MSP) و primavera (P3) می باشد .سایرنرم افزارهای مورد استفاده شامل timeline6 (TL6) ، Project schedualer و ARTEMIS می باشد که با توجه به گستردگی کم مورد استفاده قابل توجه نمی باشد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.