آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار اسفند 1391

عنوانتاریخ انتشار
پیام نوروزی مدیر عامل 27/12/91 ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
دومین نشست فصلی کارکنان با مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» برگزار شد21/12/91 ۲۶ اسفند ۱۳۹۱
انتشار گزارش مجمع سالانه «گروه سرمایه گذاری مسکن» در روزنامه دنیای اقتصاد 19/12/91 ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
«گروه سرمایه گذاری مسکن» 300 ریال سود نقدی تقسیم کرد14/12/91 ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
بازتاب 2 خبر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 451 هفته نامه «بانک و مسکن»13/12/91 ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
بازتاب خبر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 450 هفته نامه «بانک و مسکن»12/12/91 ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
«گروه سرمایه گذاری مسکن» تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی دریافت کرد08/12/91 ۸ اسفند ۱۳۹۱
تشریح عملکرد سال مالی 91 در گفت و گوی مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» با روزنامه دنیای اقتصاد6/12/91 ۶ اسفند ۱۳۹۱
«گروه سرمایه گذاری مسکن» رتبه 122 را در میان 400 شرکت برتر کشور کسب کرد2/12/91 ۲ اسفند ۱۳۹۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 91 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) 2/12/91 ۲ اسفند ۱۳۹۱