آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار بهمن 1397

عنوانتاریخ انتشار
تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
مزایده انواع قطعات و ماشین آلات شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تودیع و معارفه در گروه سرمایه‌گذاری مسکن ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تشکیل شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
تودیع و معارفه در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
نخستین جلسه راهبری طراحی پروژه ها در گروه سرمایه گذاری مسکن ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری در سال 1397 ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران تغییر کرد ۹ بهمن ۱۳۹۷
سومین نشست کمیته توسعه فناوری و روشهای ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن ۹ بهمن ۱۳۹۷
مصاحبه مدیر عامل با پایگاه خبری بانک مسکن «هیبنا» ۷ بهمن ۱۳۹۷
بازتاب اخبار گروه سرمایه‌گذاری مسکن در هفته نامه بانک و مسکن ۶ بهمن ۱۳۹۷
طرح برگزیده معماری «پروژه باغ جنت اصفهان» معرفی شد ۲ بهمن ۱۳۹۷
انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت پروژه زهتابی تهران ۱ بهمن ۱۳۹۷
مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند تشکیل شد ۱ بهمن ۱۳۹۷