آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار مرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
ساختار گفتمان شهرسازی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شد31/5/94 ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تودیع عضو هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان برگزار گردید31/5/94 ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
برگزیده شدن طرح معماری مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن برای پروژه گلفام رشت 31/5/94 ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
پیشنهاد تاسیس لیزینگ مسکن به دولت ارائه شد25/5/94 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تودیع و معارفه در هیات مدیره «گروه سرمایه گذاری مسکن» 25/5/94 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
بازتاب خبر افتتاح ساختمان پزشکان اردبیل توسط وزیر راه و شهرسازی در هفته نامه بانک و مسکن 13/5/94 ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
مراسم کلنگ زنی پروژه گلفام رشت برگزار شد 6/5/94 ۶ مرداد ۱۳۹۴
افتتاح ساختمان جدید دفتر شرکت پارس مسکن خزر با حضور مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 6/5/94 ۶ مرداد ۱۳۹۴
افزایش سرمایه 150 درصدی «ثرود» تصویب شد6/5/94 ۶ مرداد ۱۳۹۴
«جنت رستمی» مدیر عامل جدید «پویا نوین پارس» شد 5/5/94 ۵ مرداد ۱۳۹۴
بازتاب خبر مصاحبه «مهندس ایرج معزی» با خبرگزاری فارس در هفته نامه بانک و مسکن5/5/94 ۵ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری سمینار «مذاکره» درگروه سرمایه‌گذاری مسکن 5/5/94 ۵ مرداد ۱۳۹۴
ترکیب هیات مدیره «سرمایه گذاری مسکن پردیس» مشخص شد5/5/94 ۵ مرداد ۱۳۹۴