فرزین: نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته به ۷.۱ درصد افزایش یافت

رییس بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۳ طبق گزارش بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد متعلق به ایران بوده است، گفت: نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته به ۷.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ۵ درصد بوده و این نرخ رشد قابل قبول و خوبی است. همچنین در سال (۲۰۲۳ میلادی) طبق گزارش بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد متعلق به ایران بوده که این عدد به قیمت بازار است.

رئیس بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: رشد تشکیل سرمایه خوب و در سال گذشته ۶.۷ درصد بود و امسال به ۷.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد بود که به ۱۴.۷ درصد در سال گذشته افزایش یافت. نرخ رشد صنایع و معادن در سال گذشته ۴.۵ درصد و در بخش ساختمان نرخ رشد در سال گذشته به ۷.۱ درصد افزایش یافته و نرخ رشد خدمات در سال ۱۴۰۲، ۳.۸ درصد بود.

وی افزود: با توجه به متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های گذشته و به ویژه سایر کشورها در سال (۲۰۲۳ میلادی) بر اساس گزارش اخیری که بانک جهانی اعلام کرده بالاترین نرخ رشد متعلق به ایران با ۵ درصد بوده و همه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه نرخ رشد پایین‌تری از ایران داشتند و با توجه به روند سال‌های گذشته نرخ رشد ۵ درصد یک نرخ رشد شتابان و قابل قبولی است که امیدواریم همچنان این نرخ رشد در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

فرزین به نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه همچنان نرخ رشد بسیار خوبی است. پارسال نرخ رشد تشکیل سرمایه معادل ۶.۷ درصد بود که امسال افزایش پیدا کرده و به ۷.۲ درصد رسیده و نکته بسیار قابل توجه نرخ بسیار خوب رشد تشکیل سرمایه در فصل چهارم است که برابر ۱۴.۲ درصد بود.

رمز ریال را در کشور اجرایی می‌کنیم

وی گفت: رمز ریال را در کشور اجرایی می‌کنیم که این پول نقد به صورت الکترونیکی است و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا نیازهای خرد جامعه را تأمین می‌کند. این طرح منافع بلندمدت دارد و در خصوص رمز ارزها اقدامات خوبی انجام شده و مقررات به‌زودی ابلاغ می‌شود، سندی از سوی بانک مرکزی تهیه شده است که به‌زودی اطلاع رسانی می‌شود.

 

۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۴۶
خبرگزاری مهر |