فهرست پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب

مجتمع تجاری میلاد همدان
مجتمع مسکونی سعیدیه همدان
برج اداری، تجاری پاستور همدان
مجتمع مسکونی کسری کرمانشاه
سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه
سرپرستی بانک مسکن همدان
مجتمع مسکونی جولان همدان
مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه
مجتمع مسکونی نسیم سنندج
مجتمع مسکونی بهاران سنندج
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان
مجتمع مسکونی فردیس همدان
مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه
مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه
مجتمع مسکونی منزه کرمانشاه
مجتمع مسکونی شکریه همدان