26 سال فعالیت در یک نگاه

26 سال فعالیت در یک نگاه

(خلاصه عملکرد شرکت تا انتهای سال مالی منتهی به 30 آذر 1394)

 

 

 

ic26sal1

27 پروژه

4927 واحد مسکونی

845000 متر مربع

 آیکون مجتمع مسکونی

344 پروژه

58096 پروژه

6987012 متر مربع  

دیوایدر
آیکون مجتمع تجاری اداری خدماتی

81 پروژه

656987 متر مربع

 آیکون مجتمع آموزشی

10 پروژه

17571 متر مربع

دیوایدر
آیکون آزادراه

 1 پروژه

13 کیلومتر

 آیکون خط انتقال آب

 1 پروژه

15 کیلومتر

دیوایدر
آیکون آماده سازی زمین

13 پروژه

323 هکتار

   
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۸:۴۸