فهرست پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال

مجتمع مسکونی بام چالوس بلوک 1
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی فریدونکنار
مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع تفریحی  مسکونی دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی دریا چالوس
مجتمع مسکونی درنا بابلسر
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر
مجتمع مسکونی بام چالوس بلوک 2 و 3