فهرست پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال

مجتمع مسکونی بام چالوس بلوک 2 و 3
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر
مجتمع مسکونی درنا بابلسر
مجتمع مسکونی دریا چالوس
مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع تفریحی  مسکونی دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی فریدونکنار
مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی بام چالوس بلوک 1
مجتمع مسکونی کهن  بابلسر
مجتمع مسکونی مسگریان بابلسر