فهرست پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال

مجتمع مسکونی بام چالوس بلوک 2 و 3
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر
مجتمع مسکونی درنا بابلسر
مجتمع مسکونی دریا چالوس
مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی دریاکنار
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
باشگاه تفریحی ورزشی دریا کنار بابلسر
مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی فریدونکنار
مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر