گزارش تصویری نخستین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی در شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

گزارش تصویری نخستین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی در شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار
۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۵۶
روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن |
Loading